Kungsör förändras och förnyas

Här samlar vi information om planering av tomter och byggnationer, centrumutveckling och större bygg- och utvecklingsprojekt.

Kommunen växer och förändras. Det gör att vi måste utveckla vägar och gator, planera nya byggnationer och bostadsområden, och förbättra de områden som redan finns.

Här presenterar vi de senaste projekten och de planer som finns för framtiden. Om du vill ha mer information, klicka på länken för det aktuella projektet.

Bygg- och utvecklingsprojekt

Utveckling av hamnområdet - pågår

Hamnområdet med närheten till vattnet har stora förutsättningar för att bli en mer central punkt i Kungsör. Det planeras för en långsiktig förändring av hamnområdet, för att försköna och skapa en mer inbjudande plats, med visionen att göra Kungsör till en ännu attraktivare bostads- och besöksort.

Runnabäcken 2 - pågår

Vid Runnabäcken 2 pågår arbete för ett nytt familjevänligt kvarter med cirka 100 bostäder såsom radhus, parhus och fristående hus. Runnabäcken 2 hittar du just intill sporthallen, och naturen finns runt knuten.

Nya MTB-leder - påbörjat

Ett utvecklingsarbete av nya MTB-spår har påbörjats i Kungsör. Det är Kungsörs kommun tillsammans med Kungsörs Sportklubb som bland annat vill öka tillgången av friluftsleder genom att skapa ett bredare utbud av hållbara leder i naturliga miljöer.

Ny VA-ledning mellan Kungsör och Valskog - byggnation pågår

I februari 2020 påbörjades arbetet med att ansluta Valskog till Kungsörs VA-nät. Totalt ska 1,2 mil VA-ledning dras mellan Kungsör och Valskog. Projektet innebär en vinst för kommunen på sikt och beräknas vara i drift under 2023.

Ny förskola Paletten - invigd 2022

I takt med att Kungsör växer, växer också efterfrågan på bra skolmiljö. I augusti 2022 invigdes den nya förskolan Paletten i centrala Kungsör. Förskolan innebär inte en ökning av förskoleplatser, men däremot en kvalitetshöjning av verksamheten med bättre miljö för barnen.

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet - klar 2021

På uppdrag av Kungsörs kommun har Kungsörs KommunTeknik under 2020-2021 genomfört tre projekt med avsikt att öka trafiksäkerheten.

Ny central skola - invigd 2018

Kungsörs nya mellanstadie- och högstadieskola invigdes i februari 2018. Den är byggd centralt i Kungsör på samma plats som den gamla Kung Karls skola låg. Vid skolan finns även en ny multisportplan som anlagts under sommaren/hösten 2018.

Nytt äldreboende - invigt 2018

Äldreboendet Södergården har byggts ut med tjugo platser fullt ut anpassade för personer med demenssjukdom. Det nybyggda boendet invigdes i april 2018.

Pågående byggprojekt

Flera byggprojekt är på gång i Kungsör, här kan du läsa mer om dem och hitta kontaktuppgifter till byggare.

Bygga nytt - lediga tomter

I Kungsör finns det stora möjligheter att förverkliga ditt drömboende. För dig som vill bygga nytt finns lediga tomter i naturskön miljö. Intresset för att bygga nytt i Kungsör är stort och vi planerar för flera områden där det ska vara möjligt att bygga. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: