Kungsör förändras och förnyas

Här samlar vi information om planering av tomter och byggnationer, centrumutveckling och större bygg- och utvecklingsprojekt.

Kommunen växer och förändras. Det gör att vi måste utveckla vägar och gator, planera nya byggnationer och bostadsområden, och förbättra de områden som redan finns.

Här presenterar vi de senaste projekten och de planer som finns för framtiden. Om du vill ha mer information, klicka på länken för det aktuella projektet.

Bygg- och utvecklingsprojekt

Utveckling av hamnområdet

Hamnområdet med närheten till vattnet har stora förutsättningar för att bli en mer central punkt i Kungsör. Det planeras för en långsiktig förändring av hamnområdet, för att försköna och skapa en mer inbjudande plats, med visionen att göra Kungsör till en ännu attraktivare bostads- och besöksort.

Ny förskola vid Kinnekulle

I takt med att Kungsör växer, växer också efterfrågan på bra skolmiljö. Under 2021 kommer en ny förskola stå klar i centrala Kungsör. Förskolan innebär inte en ökning av förskoleplatser, men däremot en kvalitetshöjning av verksamheten med bättre miljö för barnen.

Utbyggnad av gång- och cykelvägnätet

Med start hösten 2020 kommer Kungsörs KommunTeknik, på uppdrag av Kungsörs kommun, att genomföra tre projekt med avsikt att öka trafiksäkerheten.

Ny VA-ledning mellan Kungsör och Valskog

I februari 2020 påbörjades arbetet med att ansluta Valskog till Kungsörs VA-nät. Totalt ska 1,2 mil VA-ledning dras mellan Kungsör och Valskog. Projektet innebär en vinst för kommunen på sikt och beräknas vara i drift under 2022.

Ny central skola

Kungsörs nya mellanstadie- och högstadieskola invigdes i februari 2018. Den är byggd centralt i Kungsör på samma plats som den gamla Kung Karls skola låg. Vid skolan finns även en ny multisportplan som anlagts under sommaren/hösten 2018.

Nytt äldreboende

Äldreboendet Södergården har byggts ut med tjugo platser fullt ut anpassade för personer med demenssjukdom. Det nybyggda boendet invigdes i april 2018.

Pågående byggprojekt

Flera byggprojekt är på gång i Kungsör, här kan du läsa mer om dem och hitta kontaktuppgifter till byggare.

Bygga nytt - lediga tomter

I Kungsör finns det stora möjligheter att förverkliga ditt drömboende. För dig som vill bygga nytt finns lediga tomter i naturskön miljö. Intresset för att bygga nytt i Kungsör är stort och vi planerar för flera områden där det ska vara möjligt att bygga. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här