Sparsam körning

Sparsam körning innebär att du använder växelspak och gaspedal på ett medvetet sätt. På så vis minskas din bränsleförbrukning. Minskad bränsleförbrukning medför minskade kostnader men även minskade utsläpp av växthusgasen koldioxid. Sparsam körning innebär också att körsättet blir lugnare och säkrare.

Trafikverket beskriver sparsam körning med följande nio steg:

  1. Kör med framförhållning - undvik stopp
  2. Växla upp tidigt och kör på så hög växel som möjligt
  3. Kör med jämnt gaspådrag och håll hastighetsgränserna
  4. Motorbromsa
  5. Kör inte på tomgång
  6. Rulla i medlut och håll jämnt gaspådrag i motlut
  7. Använd motorvärmare
  8. Serva bilen regelbundet
  9. Ta bort takboxen och annat som ökar bilens rullmotstånd

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: