Grillplatser

Det finns ett antal grillplatser runt om i Kungsör. Tänk på att vara försiktig. Följ eventuella eldningsförbud, ordningsföreskrifter samt Allemansrätten med de regler som finns för eldning. I Stengärdets naturreservat finns även reservatsföreskrifter.

eld, koppar, besök ossFoto Jonas Bilberg Fotat i Kungsör 2020. Fotat i Kungsör 2020. Fotat i Kungsör 2020.

Foto Jonas Bilberg

När du använder grillplatser i Kungsörs kommun finns dessa regler att följa:

  • Kolla först att inte brandrisken är stor. Kommunen och länsstyrelsen kan besluta om eldningsförbud.
  • Ta med dig egen ved eller grillkol. Grillplatser som ligger otillgängligt förses med ved några gånger per år, men det finns inga garantier för att det alltid finns ved. Ta aldrig grenar eller ved från naturen för att elda!
  • Hjälp oss att bevara grillplatserna i gott skick. Lämna inte skräp efter dig. Skadegörelse, nedskräpning och stöld anmäls.

I följande områden hittar du grillplatser i Kungsörs kommun:

Stengärdets naturreservat

Sköts av Kungsörs kommun. Denna grillplats ligger intill ett vindskydd. Här finns även ved samt en omvänd vedklyv.

Skillingeudd badplats

Sköts av Kungsörs kommun. Förses inte med ved. Du behöver själv ta med ved eller grillkol.

Bottens badplats

Sköts av Kungsörs kommun tillsammans med Kungs Barkaröbygdens intresseförening. Grillplatsen förses inte med ved. Du behöver själv ta med ved eller grillkol.

Å-parken

Här finns flera grillplatser som sköts av Kungsörs kommun. Dessa förses inte med ved. Du behöver själv ta med ved eller grillkol.

Lockmora

Inom Lockmora friluftsområde finns flera grillplatser varav vissa förses med ved. Det finns även ett vindskydd. Grillplatserna sköts av Kungsörs kommun.

Ekuddens Camping

Sköts av Ekuddens camping.

Slottsholmen

Vid Slottsholmen, utanför reservatet, finns vindskydd och grillplats som sköts av Kungsörs kommun. Obs. P-platsen ligger 1 km från reservatet. Var beredd att gå en promenad. Vedlådan står vid reservatets början, ungefär 250 meter från rastplatsen

Valskogs friluftsområde/motionsspår

En grillplats ligger intill ett vindskydd i den norra delen av skogen längs motionsspåret. En grillplats ligger i den södra delen av motionsspåret. En grillkåta/uteklassrum finns alldeles i närheten av skolan. Sköts av Kungsörs kommun. 

Hitta mer information

Du hittar även grillplatser utefter våra olika leder. Bland annat finns en vid Kungsörsleden mellan väg 56 och Drottninggatan/Dammen.

Följ länkarna nedan för att ta reda på mer.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: