Överklaga beslut

Beslut med stöd av Socialtjänstlagen, Lag om färdtjänst och riksfärdtjänst samt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan överklagas.n.

Ordförandeklubba

Överklagande av myndighets beslut

Om du har fått avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga beslutet. I en överklagan kan kommunens beslut i det enskilda fallet ändras.

Hur man överklagar

Beslutet kan överklagas och det heter förvaltningsbesvär. Du ska då skriva och ange vilket beslut som överklagas, hur du vill att beslutet skall ändras och varför du önskar ändring.

Skrivelsen skickas till:

Socialnämnden
Kungsörs kommun
736 85 Kungsör

Kuvertet ska märkas med:
Förvaltningsrätten i Uppsala
Arbetsplats Västerås

Den ska ha inkommit till socialnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. En överklagan genom förvaltningsbesvär kan endast överklagas av den som beslutet angår.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: