Södergårdens äldreboende

Södergården är ett särskilt boende med tre boendeenheter; Rönnen, Ängen Linden och Lärken. Rönnen är ett särskilt boende med 21 platser för multisjuka äldre. Ängen och Lärken har tillsammans 42 platser för personer med en demenssjukdom eller kognitiv svikt. Linden består av 12 stycken rum varav 6 är särskilt boende platser, 3 växelvårds rum och 3 korttidsrum. Mer information om kortid och växelvård finns under " Fler stödformer"

För att bo på Södergården krävs att man har ett stort omvårdnadsbehov och ett biståndsbeslut. Ansökan om bistånd om boende på Södergården görs hos en biståndshandläggare som utreder och bedömer behovet av boende på särskilt boende. Alla rum har toalett och dusch. Rummen är möblerade med säng som standard, för övrigt har man möjlighet att möblera med egna möbler i mån av plats. I alla rum finns taklyft för att underlätta arbetet för omvårdnadspersonalen. Varje boende har ett eget hyreskontrakt för sitt rum som faller under hyreslagen. I biståndsbeslutet för särskilt boende ingår omvårdnad och matabonnemang.

För att kunna hålla en hög omvårdnadskvalitet finns undersköterskor anställda samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Det finns även tillgång till arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Servicesdeklaration Pdf, 741 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: