Västra Mälardalens kommunalförbund

Västra Mälardalens Kommunalförbund, VMKF är ett samarbete mellan Kungsör, Arboga, Köping och Surahammars kommuner.

Adninistrativ chef

Namn: Åsa Öberg Thorstenson
Telefon: 0221-67 11 10
e-post: asa.obergthorstenson@vmkf.se

Besöksadress: Hultgrensgatan 4
Postadress: Västra Mälardalens Kommunalförbund, 731 85 Köping.

Den grundläggande idén med förbundet är att säkra kompetens­försörjningen, bibehålla en hög kvalitét samt att effektivisera och minska den totala kostnaden för medlemskommunerna. Medlemskommuner är:

  • Arboga kommun
  • Kungsörs kommun
  • Köpings kommun
  • Surahammars kommun

Tillsammans motsvarar de en medelstor kommun med cirka 50 000 invånare. Kommunalförbundet, med cirka 115 anställda, utgår från Köping.

Förbundet hanterar bland annat krisberedskapsfrågor, upphandlingar, bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd. Kommunerna har även samordnat sina IT- , telefoni- och lönefrågor i förbundet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: