Gymnasium

Kungsörs kommun har ett avtal för nationella gymnasieprogram med de kommunala skolorna i Köping, Arboga och Eskilstuna. Du som elev har samma möjligheter och rättigheter att komma in på en utbildning som eleverna bosatta i de tre kommunerna. Kungsörs gymnasium har två introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till gymnasiet.

Ansöka till gymnasiet

Här kan du läsa mer om hur du ansöker

Frisök

Du kan söka utbildningar till kommuner som vi inte har avtal med, så kallad frisökning. Det innebär att du i princip kan söka ett nationellt program var som helst även om det finns på hemorten eller en samverkande kommun. Du kan bli antagen först när alla behöriga sökanden på den ort du söker till har blivit antagna. Du får inte heller någon ersättning för boende vid frisök.

Om du saknar behörighet till gymnasiet

Kungsörs kommun har ett gymnasium med två introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Språkintroduktion (IMS) är en utbildning för dig som är nyanländ i Sverige och som behöver undervisning med tyngdpunkt i svenska språket för att kunna gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

Individuella alternativet (IMA) är först och främst till för dig som inte har godkänt i grundskoleämnen eller som helt enkelt saknar studiemotivation.

 

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här