Gymnasium

För dig  som vill läsa ett nationellt program på gymnasiet har Kungsörs kommun tecknat samverkansavtal med de kommunala skolorna i Köping, Arboga och Eskilstuna.

Med samverkansavtal har du som elev samma möjligheter och rättigheter att komma in på en utbildning som elever bosatta i den samverkande kommunen.

Frisök

Du kan söka utbildningar till kommuner som vi inte har avtal med, så kallad frisökning.

Det innebär att du i princip kan söka ett nationellt program var som helst även om det finns på hemorten/samverkande kommun. Du blir antagen först när samtliga behöriga sökanden på den ort du söker till har blivit antagna. Du får inte heller något inackorderingstillägg.

Fristående skolor

Elever har alltid rätt att söka till fristående skolor och konkurrerar där med sina betyg.

Språkintroduktion och individuellt alternativ

Språkintroduktion (IMS) är en utbildning för dig som är nyanländ i Sverige och som behöver undervisning med tyngdpunkt i svenska språket för att kunna gå vidare till ett nationellt program eller annan utbildning.

Individuella alternativet (IMA) är först och främst till för dig som inte har godkänt i de flesta av grundskoleämnena eller som helt enkelt saknar studiemotivation.

Om du har frågor som gäller gymnasiet eller introduktionsprogrammet är du välkommen att kontakta administrationen eller e-posta din fråga till info.gymnasiet@kungsor.se


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här