Avgifter funktionsnedsättning

Skål med mynt

Insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kostnadsfria för den enskilde som dock betalar hyra och det han eller hon själv förbrukar, till exempel mat, kläder och fritidsaktiviteter.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: