Granskning av detaljplan för Jägaråsen

Underrättelse om granskning för ändring av detaljplan, PL 92, för Jägaråsen

Du har nu möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förslaget finns för granskning  mellan 27 december 2019 och 21 januari 2020 här på kommunens webbplats. Granskningshandlingarna finns även tillgängliga i kommunhusets reception, Drottninggatan 34.

Granskningshandlingar

I samrådsredogörelsen bemöter kommunen de synpunkter som inkom i samband med samrådet. Plan- och genomförandebeskrivningen är förslaget för den nya planen och plankartorna beskriver området och innehåller planbestämmelser.

Skriftliga synpunkter

Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 2020-01-21. Om synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen gå förlorad.

Synpunkter skickas med vanlig post eller e-post

Kungsörs kommun
Anne Pettersson
736 85 Kungsör

Det går också bra att under granskningstiden skicka synpunkter via e-post till diariet.ks@kungsor.se

Frågor om planen

Frågor besvaras av: Teknisk chef

Stig Tördahl
0227-60 01 68
stig.tordahl@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 december 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: