Tips på vägen

  • Lyssna på lokalradions väderrapporter.
  • Anpassa hastigheten till väglaget och övrig trafik.
  • Ta det försiktigt. Vi kan inte garantera halkfria vägar, men vårt mål är att åstadkomma trafiksäkra vägar.
  • Släpp fram våra fordon när vi sandar och plogar och lämna en liten bit för snövallar när du parkerar intill en gång- och cykelväg.
  • Tänk på barnen i vintertrafiken. De både ser och hör sämre när det är snö på vägar och vallar vid gångbanorna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: