Tips på vägen

  • Lyssna på lokalradions väderrapporter.
  • Anpassa hastigheten till väglaget och övrig trafik.
  • Ta det försiktigt. Vi kan inte garantera halkfria vägar, men vårt mål är att åstadkomma trafiksäkra vägar.
  • Släpp fram våra fordon när vi sandar och plogar och lämna en liten bit för snövallar när du parkerar intill en gång- och cykelväg.
  • Tänk på barnen i vintertrafiken. De både ser och hör sämre när det är snö på vägar och vallar vid gångbanorna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här