Kultur- och fritidspolitisk plan

Den kultur- och fritidspolitiska planen har flera utgångspunkter och berör många olika områden inom kultur- och fritidslivet. Det är ett sammanfattande och övergripande dokument som beskriver inriktningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet fram till och med år 2025.

Den kultur- och fritidspolitiska planen antogs av kommunfullmäktige den 9 maj 2022.

I processen med att ta fram den kultur- och fritidspolitiska planen har dialog förts med föreningar, studieförbund, kommunens nämnder och det kommungemensamma elevrådet. Dialogen har skett genom möten och samtal, och förslaget till plan har skickats till aktörerna på remiss.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här