Tillstånd och tillsyn

Det finns krav på tillstånd eller tillsyn av olika slag inom ganska många områden. Tänk till exempel på att kontrollera att detaljplanen medger den verksamhet du vill bedriva. Det kan också krävas bygglov om lokaler ska ändras eller om en befintlig verksamhet ändras.

Ibland kan det vara svårt för den som vill starta eller förändra en verksamhet att avgöra om och i vilken omfattning tillstånd krävs. Kontakta därför alltid berörd myndighet i så god tid som möjligt för att få klarhet.

Du kan alltid kontakta kommunens näringslivsenhet för att få hjälp med de tillstånd och de kontakter med olika myndigheter som du kan behöva.

Kommunen, myndighetsförbundet och kommunalförbundet

Kungsörs kommun samarbetar med grannkommunerna Köping och Arboga genom två olika förbund; Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) och Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF).

Många tillståndsfrågor hamnar inom miljö- och byggområdet. De hanteras av VMMF. Detta förbund är ett samarbete med Arboga kommun. Verksamheten har sitt säte i Arboga och lokalkontor i Kungsör.

Vissa andra tillståndsfrågor hanteras av VMKF, ett förbund som är gemensamt för de tre kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. VMKF har hand om till exempel räddningstjänst, renhållning, krisberedskap och upphandlingsfrågor.

Den nationella kontaktpunkten

Varje EU-land har en kontaktpunkt där företagare kan ansöka om tillstånd för olika tjänsteverksamheter i det aktuella landet.

Kontaktpunkten för tjänster ska vara det enda ställe en företagare behöver besöka för att sköta alla myndighetskontakter som är nödvändiga för att etablera en verksamhet eller tillfälligt sälja tjänster i ett annat EU-land.

Tjänstedirektivet

Tjänstedirektivet anger vilka regler och villkor som ska gälla för företagare som vill etablera sig eller utföra tillfälliga tjänster på EU:s inre marknad. Med tjänstedirektivet vill man underlätta den fria rörligheten i hela EU-/EES-området.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: