Friluftsområden

Här finns samlad information om Kungsörs friluftsområden.

Barn leker på stranden vid Bottens badplats

Kungsörs kommun har en antagen friluftsplan som kartlägger och beskriver friluftsområdena i kommunen samt planerar hur vi kan utveckla områdena socialt och ekologiskt. 

Områden att besöka

I kommunen finns flera friluftsområden, badplatser och vackra strövområden. Hela Arbogaån och Mälaren är av riksintresse för friluftslivet. Det finns även gott om naturreservat och vackra strövområden där du kan nyttja rastplatser.

Leder och motionsspår

Det finns många sätt att uppleva kommunens vackra naturområden. Till fots på Kungsörsleden, till häst på Drottning Kristinas ridled eller till cykel på någon av de cykelleder som finns i kommunen. För den fågelintresserade finns ett fågeltorn vid Kungsudden.

Runt om i kommunen, längs leder och vid intressanta områden i största allmänhet finns informationstavlor uppsatta som beskriver specifika områden, intressanta arter och kulturminnen etc.

I receptionen kan du hämta guider och broschyrer om naturområden och leder. Du hittar även samlad information om Kungsörs friluftsleder på tjänsten Naturkartan.se.

Snabblänkar:


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: