Syn- och hörselservice

side view old man nursing home reading book

Har du en syn- eller hörselskada? Du ska känna dig trygg och kunna klara vardagen trots syn- eller hörselnedsättning. I Kungsörs kommun finns stödet syn- och hörselservice som kan ge råd och information som kan underlätta din vardag. Servicen erbjuder dig hembesök av kommunens syn- och hörselinstruktör.

Om du har problem med synen, kontaktar du alltid din optiker för att få en synundersökning. Vid misstanke om ögonsjukdom, såsom exempelvis gråstarr eller grönstarr, skickar optikern en remiss till synenheten på sjukhuset.

Om du hör dåligt, kontaktar du din vårdcentral, dels för att se om du har en vaxpropp, men även för att göra ett hörselprov. Om bedömningen görs att du behöver en hörapparat, skickar vårdcentralen en remiss till hörselenheten.
Du kan oavsett om du har hjälpmedel för syn eller hörsel, kontakta din syn och hörselinstruktör, för att rådfråga om dina problem. Kommunens syn- och hörselservice samarbetar med syn och hörselenheterna.

Det här kan du få hjälp med

Kommunens syn- och hörselinstruktör ger tips, råd och visar hur eventuella hjälpmedel du fått används.

Hjälp för dig med synnedsättning

Du kan få:

  • hjälp att komma igång att använda hjälpmedel
  • tips och råd om belysning hemma
  • hjälp att beställa talböcker från biblioteket

Hjälp för dig med hörselnedsättning

Du kan få:

  • hjälp att komma igång att använda hjälpmedel
  • hjälp med rengöring av, och slang- och batteribyte på hörapparat
  • viss felsökning om hörapparaten inte fungerar

Mer information och tidsbokning

Det är kommunens syn- och hörselinstruktör som står för servicen och som gör hembesök. För att boka ett besök kontaktar du syn- och hörselinstruktören.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: