Fritidshem

 På Björskogsskolan finns ett fritidshem för barn som går i förskoleklass till och med år 6. Björskogsskolans fritidsverksamhet har öppet måndag till fredag klockan 6.00 - 17.30

Alla barn som går på fritids ska trivas och känna sig trygga

Målet med barnens vistelse är att de ska ha en rolig och meningsfull fritid,
samtidigt som vistelsen kompletterar utbildningen i förskoleklass och skola.

Även på fritids ska delaktighet och inflytande främjas och vår strävan är att barnen ska bli självständiga och ansvarsfulla.

Fritidshemmet Biet

På fritidshemmet Biet går barnen från förskoleklass till och med år 6.

Varje dag blandas ute- och inneaktiviteter. Oftast börjar fritids utomhus direkt efter skoldagens slut. Mellanmål äter barnen vid olika tider beroende på när deras skoldag slutar.

Edlevo

  • Ansöka om fritidsplats
  • Lägga fritidshemsschema för ditt barn
  • Ser skolschema för ditt barn
  • Frånvaroanmäla ditt barn
  • Ansöka om ledighet för ditt barn
  • Anmäla annan hämtare för ditt barn på fritidshem
  • Se närvaro- och frånvarotid för ditt barn

Välkommen att höra av dig

Har du några frågor om fritidsverksamheten, till exempel om öppettider eller
andra funderingar är du välkommen att höra av dig. Alla vårdnadshavare är välkomna att besöka oss och ta del av verksamheten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: