Gymnasieprogram

Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram: sex högskoleförberedande program och 12 yrkesprogram. Det finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och fyra introduktionsprogram.

Yrkesprogram

Yrkesprogrammen ska förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever på ett yrkesprogram har också rätt att välja de kurser som krävs för att uppnå grundläggande högskolebehörighet.

Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen ska göra eleverna väl förberedda för studier på högskola och universitet. Ett högskoleförberedande program förbereder inte för några yrken direkt efter gymnasieexemen.

Riksidrottsgymnasium

Du kan söka till ett riksidrottsgymnasium oavsett var du bor. Ansökan görs genom ditt specialidrottsförbund, som avgör om den beviljas eller inte. Du ska dessutom söka till gymnasieskolans program.

Riksrekrytering

Utbildningar som man anser är så speciellt viktiga att man vill erbjuda dem till elever i hela landet är riksrekryterande, exempelvis flygteknik och sjöfartsteknik.

Gymnasieskolor i närområdet

Arboga Vasagymnasiet

Eskilstuna Rekarnegymnasiet . Rinmangymnasiet . S:t Eskils gymnasium . Kunskapscompaniet Gymnasium . NTI-gymnasiet . Grillska gymnasiet

Köping Ullvigymnasiet

Västerås Citygymnasium . Kopparlundsgymnasiet . Grillska gymnasiet

Strängnäs Europaskolan

Hitta gymnasieprogram

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: