VA-ledning mellan Kungsör och Valskog

I februari 2020 påbörjades arbetet med att ansluta Valskog till Kungsörs VA-nät. Totalt ska 1,2 mil VA-ledning dras mellan Kungsör och Valskog. Projektet innebär en vinst för kommunen på sikt och anläggningen beräknas vara i drift under 2022-2023.

Bakgrund

En VA-ledning mellan Kungsör och Valskog innebär att det både kommer rinna dricksvatten till Valskog och spillvatten tillbaka till reningsverket i Kungsör. Därmed kan också det lokala reningsverket i Valskog, som idag är nära maxkapacitet, läggas ned.

Arbetet med den nya VA-ledningen görs i egen regi av kommunens bolag Kungsörs KommunTeknik och Kungsörs Vatten, förutom 300 m borrning under ån där man tar hjälp av upphandlad entreprenör. VA-ledningen dras sedan över åkermark mot Valskog och kommer inte att påverka framkomligheten på Valskogsvägen. Avtal med berörda markägare är tecknade och dessutom har ett 30-tal fastigheter längs vägen valt att ansluta sig på egen bekostnad.

Kungsörs Vatten AB investerar cirka 16 miljoner kronor i VA-ledningen Kungsör-Valskog. Projektet innebär vinst på sikt i och med att det egna dricksvattnet kopplas på i Valskog och det lokala reningsverket läggs ned. I dagsläget köps vatten in från Arboga, den ledningen kommer att stängas av. Under 2022-2023 beräknas anläggningen vara klar och Valskogsborna få sitt dricksvatten från Kungsörs grundvattentäkt, precis som hela Kungsörs kommunala VA-nät. Det goda Kungsörsvattnet håller hög kvalitet och är både färskt och nyttigt. Dricksvattnet är medelmjukt (4,5-5,5°dH) och har ett pH på 8,0-8,3.

Det första spadtaget för den nya VA-ledningen mellan Kungsör och Valskog togs den 4 februari 2020.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här