Kung Karls skola

Kung Karls skola är en grundskola för elever i årskurserna 4-9 med cirka 600 elever.

Gemensam skola

Kung Karls skola är en skola där elevernas lika värde ligger i fokus. Under skoldagarna har personalen höga förväntningar på eleverna och ser alla elever som allas elever.

Rastverksamhet

Under raster finns det utlåningssytem där det finns möjlighet att låna material till aktiviteter. Varje vecka ordnas det och rastaktiviteter som rastvärdspersonal håller i.

En till en

Alla elever på Kung Karl har tillgång till ett eget lärverktyg, där årskurserna 4-8 använder iPad och årskurs 9 använder chromebooks. En del av undervisningen sker via plattformen G Suite for Education.

Receptionen

Behöver du komma i kontakt med någon vuxen kan du ringa till receptionen, ring: 0227-60 02 77. Det är lunchstängt 11.30-12.30


södra-sidan-kung-karls-skola

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: