Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ Kommunfullmäktige kan jämföras med riksdagen och fattar de övergripande besluten. Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige är det enda direktvalda politiska organet i kommunen och beslutar i ärenden av principiell art och av större vikt, såsom:

 • mål och riktlinjer för kommunens verksamhet
 • budget, skatt, årsredovisning och andra viktiga ekono­mis­ka frågor
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • folkomröstning i kommunen 

Fullmäktiges sammanträden är offentliga, så du kan alltid komma och lyssna.
Du har också möjlighet att ställa frågor innan sammanträdet under allmänhetens
frågestund och lämna ett så kallat medborgarförslag.

Mandatfördelning

Vart fjärde år röstar kommunens medborgare in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Antalet röster partierna får styr hur många mandat, platser, de får i kommunfullmäktige. Totalt har kommunfullmäktige 31 ledamöter.

 • Moderaterna, 5 mandat
 • Centerpartiet, 4 mandat
 • Liberalerna, 2 mandat
 • Kristidemokraterna, 1 mandat
 • Socialdemokraterna, 11 mandat
 • Vänsterpartiet, 2 mandat
 • Sverigedemokraterna, 6 mandat

Inget parti har egen majoritet. I Kungsör har socialdemokraterna, som det största partiet, ett samarbete (en koalition) med liberalerna och vänsterpartiet. Dessa tre partier styr i minoritet med 15 platser (mandat). 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 oktober 2018

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: