Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ Kommunfullmäktige kan jämföras med riksdagen och fattar de övergripande besluten. Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige är det enda direktvalda politiska organet i kommunen och beslutar i ärenden av principiell art och av större vikt, såsom:

 • mål och riktlinjer för kommunens verksamhet
 • budget, skatt, årsredovisning och andra viktiga ekono­mis­ka frågor
 • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • folkomröstning i kommunen 

Fullmäktiges sammanträden är offentliga, så du kan alltid komma och lyssna.
Du har också möjlighet att ställa frågor innan sammanträdet under allmänhetens
frågestund och lämna ett så kallat medborgarförslag.

Mandatfördelning

Vart fjärde år röstar kommunens medborgare in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Antalet röster partierna får styr hur många mandat, platser, de får i kommunfullmäktige. Totalt har kommunfullmäktige 39 ledamöter.

 • Moderaterna, 7 mandat
 • Centerpartiet, 5 mandat
 • Liberalerna, 3 mandat
 • Kristidemokraterna, 1 mandat
 • Socialdemokraterna, 14 mandat
 • Vänsterpartiet, 2 mandat
 • Miljöpartiet, 2 mandat
 • Sverigedemokraterna, 5 mandat

Inget parti har egen majoritet. I Kungsör har socialdemokraterna, som det största partiet, ett samarbete (en koalition) med liberalerna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Dessa fyra partier får då en majoritet i kommunfullmäktige med 21 platser (mandat). 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 februari 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: