Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige kan jämföras med riksdagen och fattar de övergripande besluten. Kommunfullmäktige utser styrelser och nämnder.

Kommunfullmäktige är det enda direktvalda politiska organet i kommunen och beslutar i ärenden av principiell art och av större vikt, såsom:

  • mål och riktlinjer för kommunens verksamhet
  • budget, skatt, årsredovisning och andra viktiga ekono­mis­ka frågor
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • folkomröstning i kommunen 

Fullmäktiges sammanträden är offentliga, så du kan alltid komma och lyssna.
Du har också möjlighet att ställa frågor innan sammanträdet under allmänhetens
frågestund och lämna ett så kallat medborgarförslag.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här