Hygienisk behandling

Begreppet hygienisk behandling omfattar allt från massage till tatuering, inklusive hud- och hårvård, kiropraktik med mera. Behandlingar som ljus- eller färgterapi och liknande omfattas inte. Alla verksamheter som erbjuder yrkesmässig hygienisk behandling omfattas av hälsoskyddstillsyn och ska betala avgift för denna.

Anmälningsplikt

Tidigare var alla former av hygienisk behandling anmälningspliktiga men sedan januari 2008 omfattas endast verksamheter där det förekommer risk för blodsmitta. Kriteriet är att man använder stickande och/eller skärande redskap som kan penetrera huden vid behandling.

Följande verksamheter räknas som anmälningspliktiga:

 • Tatuering inklusive kosmetisk tatuering
 • Piercing*
 • Fotvård (ibland kallad ”medicinsk fotvård”, ej fotmassage)
 • Injektioner av silikon eller liknande
 • Öronhåltagning*
 • Akupunktur

*Notera att anmälningsplikt inte gäller för piercing och öronhåltagning som sker med sterila smycken i engångskassett, där smycket aldrig vidrörs med händerna av den som utför håltagningen.

Diatermi omfattas inte heller av anmälningsplikten trots att nålar förs ned i huden, detta på grund av att eventuella smittämnen bränns bort vid behandling.

Öronhåltagning och akupunktur räknas som ”nivå 2, måttlig hälsorisk” medan övriga verksamheter räknas som ”nivå 1, påtaglig hälsorisk”.

Utebliven anmälan innebär en miljösanktionsavgift på 3000 kronor.

Anmälningspliktiga verksamheter har också krav på skriftlig egenkontroll. Läs mer om egenkontroll i vår information om egenkontroll för hälsoskyddsverksamhet Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF).

Lokalens utformning och inredning

Vid hygienisk behandling är det oftast smittspridning som måste förhindras med goda hygienrutiner och lättstädade lokaler, men det handlar även om att förhindra allergiska reaktioner och andra hälsoproblem. Här är några tips för hygienisk verksamhet:

 • Lokalen ska vara anpassad för den verksamhet som ska bedrivas och bör ha tillfredsställande temperatur, ventilation och belysning.
 • Alla inredningsmaterial ska vara lätta att rengöra.
 • Ventilationen ska kontrolleras regelbundet (oftast fastighetsägarens ansvar). Ventilationen ska ha ett frånluftsflöde på minst 7 l/s per person som vistas mer än tillfälligt i lokalerna. Med hänsyn till luftföroreningar från permanent och blekningar görs ett tillägg på 0,35 l/s och m² golvyta hos frisörer.
 • Diskbänk/diskho för rengöring och desinfektion av redskap ska finnas. Detta avlopp får inte användas som utslagsvask för fotbadsvatten på grund av smittspridningsrisk.
 • Handtvättställ ska finnas i anslutning till varje arbetsplats/arbetsrum och vara försett med flytande tvål och pappershanddukar.
 • Städutrymme med utslagsvask ska finnas. I städutrymmet ska det finnas hyllor för förvaring av städkemikalier och möjlighet att hänga vått städmaterial på tork.
 • Personaltoalett ska finnas och vid fler än 4 eller 5 behandlingsplatser bör även separat kundtoalett finnas. Även dessa ska vara utrustade med flytande tvål och pappershanddukar.
 • Rökning och sällskapsdjur är förbjudet i lokalerna. Undantag kan i vissa fall göras för sällskapsdjur, beroende på typ av verksamhet och kundens möjlighet att vända sig till någon annan. Skylt om djuret ska då finnas tydligt synlig vid entrén.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här