Hygienisk behandling

Begreppet hygienisk behandling omfattar allt från massage och hårvård till tatuering och fotvård. Behandlingar som ljus- eller färgterapi och liknande omfattas inte. Alla verksamheter som erbjuder yrkesmässig hygienisk behandling omfattas av hälsoskyddstillsyn och ska betala avgift för denna.

Anmälningsplikt

När en behandling sticker eller skär i huden kan det omfattas av anmälningsplikt. Exempel på sådana behandlingar eller verktyg är tatuering, fotvård, rakkniv mot hud, nagelbandssax och håltagningspistol.

En anmälningspliktig behandling medför en årlig avgift för hälsoskyddstillsyn och tillsyn vartannat eller vart tredje år. Att starta en verksamhet utan ha anmält den till Västra Mälardalens Myndighetsförbund innebär en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor.

Anmälningspliktiga verksamheter har också krav på skriftlig egenkontroll. Läs mer om egenkontroll i vår vår information om egenkontroll för hälsoskyddsverksamhet Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (PDF).

Lokalens utformning och inredning

Vid hygienisk behandling är det oftast smittspridning som måste förhindras med goda hygienrutiner och lättstädade lokaler, men det handlar även om att förhindra allergiska reaktioner och andra hälsoproblem. Här är några tips för en hygienisk verksamhet:

  • Lokalen behöver vara anpassad för den verksamhet som ska bedrivas och bör ha tillfredsställande temperatur, ventilation och belysning.
  • Alla inredningsmaterial behöver vara lätta att rengöra. Städmaterial bör förvaras separat och fuktigt städmaterial för återanvändning behöver kunna torka.
  • Utrymme för mekanisk rengöring, desinfektion och eventuellt sterilisering av redskap kan behöva finnas. Det är typen av behandling och typ av verktyg som avgör vilken eller vilka moment som behöver finnas.
  • Rutiner för att förhindra korskontamination behöver finnas. Exempelvis bör avlopp för rengöring inte användas som utslagsvask för fotbadsvatten, på grund av smittspridningsrisk.
  • Handtvättställ ska finnas i anslutning till varje arbetsplats/arbetsrum och vara försett med flytande tvål och pappershanddukar.
  • Antal toaletter beror på bland annat vilken typ av behandling som utförs i verksamheten. Vid fler än 3 behandlingsplatser bör separat kundtoalett finnas. Toaletterna bör vara utrustade med rinnande vatten, flytande tvål och pappershanddukar.

Blanketter

Anmälningsblanketter finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Mer information

  • Kommunens taxor och avgifter
  • Socialstyrelsens webbplats
  • Verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901) på notisum.se
  • Miljösanktionsavgifter (SFS 2012:259) på notisum.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: