Blomlådor- en hastighetssänkande åtgärd

Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert där man bor. Många tänker inte på att precis samma faror som jag upplever på min gata finns på alla andra gator också. Det är viktigt att du tänker på att du kör lika lugnt på andra villagator som du vill att andra bilister ska köra på din gata. En digital hastighetsmätning kan vara nödvändig att genomföra innan ett eventuellt godkännande om blomlådor.

Ta kontakt och diskutera

För att få en bättre trafiksäkerhet måste vi börja prata om trafik grannar
och arbetskamrater emellan. En bilist måste sänka hastigheten, visa hänsyn och
vara föredöme utifrån de regler som finns.

En bilist i ett villaområde ska sänka hastigheten med hänsyn till de boende
och inte om det finns barn eller blomlådor på gatan. Ett barn kan springa ut när
som helst och var som helst.

Finns det problem på din gata föreslår vi att ni först och främst pratar med
den/de som ni upplever kör för fort. För en lugn och saklig diskussion där båda
parter får framföra varför de vill ha det på ett visst sätt.

Blomlådor – en
hastighetssänkande åtgärd

Om inte samtal, med de som du uppfattar kör oansvarigt, hjälper kan du ansöka
om att få placera ut blomlådor som en hastighetsåtgärd på din gata.

Vissa regler måste följas och en ansökan lämnas till gatu- och
markavdelningen för godkännande innan utplacering av blomlådor.

Om du får tillstånd gäller detta för ett år och lådorna får ställas ut under tiden 1 maj till 15 oktober. Berörda grannar måste skriva på ett godkännande om
utplacering av blomlådor.

Gatan som du vill placera ut blomlådor på måste ha utfarter från villor. En
representant från mark- och gatuavdelningen bestämmer tillsammans med dig var lådorna ska placeras med hänsyn till krav på avstånd från korsningar m.m.

Kontaktperson

En boende på gatan utses som kontaktperson som vi på driftavdelningen kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på blomlådorna.

Det är viktigt att

  • barn inte använder blomlådorna som en lekplats
  • lådorna inte flyttas då detta kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas.

Driftavdelningen

  • Tillhandahåller ritningar till blomlåda samt reflexer.
  • Bestämmer tillsammans med dig var lådorna ska placeras.
  • Tar ansvaret och de klagomål som kan uppstå på grund av blomlådorna.
  • Vi kan, om vi får uppgifter från er på bilister som medvetet saboterar eller
    flyttar lådorna, se till att polisen får åtgärda detta.

Kontakta kommunen för att få en ansökan om placering av blomlådor, ritningar över hur blomlådorna ska byggas och bestämma en tid då vi gemensamt med er bestämmer var lådorna ska placeras.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: