Kommunalt avlopp

Avloppsvattnet från Kungsörs tätort, Torpa, Jägaråsen och Kungs Barkarö renas i Kungsörs reningsverk på mekanisk, kemisk och biologisk väg. Vattnet renas enligt villkor som är ställda av länsstyrelsen och verksamheten inspekteras årligen av Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

I Valskog renas avloppsvattnet vid ett mindre reningsverk, men även här i tre
steg. Villkoren för det renade avloppsvattnet i Valskog bestäms av VMMF som även utövar tillsynen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: