Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning har till uppgift att bistå kommunstyrelsen i dess funktioner.  Till detta hör att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ som är nödvändiga, liksom att hålla uppsikt över nämnderna och de kommunägda bolagen.

Bild på Claes-Urban Boström, kommundirektör

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Antal anställda: cirka 30
Årsbudget: cirka 60 miljoner kronor

Förvaltningschef

Namn: Claes-Urban Boström
Besöksadress: Drottninggatan 34
Postadress: Kungsörs kommun
736 85 Kungsör
Telefon: 0227-60 01 04, 070-861 00 19
E-postadress: claes-urban.bostrom@kungsor.se

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens förvaltning tar bland annat fram förslag till:

 • åtgärder för samhällsutveckling
 • ekonomiska planer
 • gemensam personalpolitik
 • marknadsförings- och informationsinsatser.

Kommunen har en centraliserad ekonomi-, personal- och sekretariatsfunktion för samtliga nämnder och förvaltningar. Denna är placerad under kommunstyrelsen.

Inom förvaltningen hanteras också kommunens engagemang i näringslivs-, kultur-, fritids- och turismfrågor samt den externa och interna webbplatsen. Kommunstyrelsens förvaltning har som ett huvudsakligt mål att driva på förverkligandet av Vision 2025.

Verksamhetsområden/avdelningar

 • ekonomi
 • personal
 • kultur, fritid och bibliotek
 • kommunikation
 • näringsliv
 • turism
 • planering och utredning
 • sekretariat

Ansvarig nämnd

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 09 april 2018

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: