Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning har till uppgift att bistå kommunstyrelsen i dess funktioner.  Till detta hör att följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ som är nödvändiga, liksom att hålla uppsikt över nämnderna och de kommunägda bolagen.

Anders Mebius, kommundirektör. Foto: Pia Nordlander.

Antal anställda: cirka 70 tillsvidareanställda, cirka 35 vikarier
Årsbudget: cirka 99 miljoner kronor

Förvaltningschef

Namn: Anders Mebius
Besöksadress: Drottninggatan 34
Postadress: Kungsörs kommun
736 85 Kungsör
Telefon: 0227-60 01 04, 070-861 00 19
E-postadress: anders.mebius@kungsor.se

Verksamhetsbeskrivning

Kommunstyrelsens förvaltning tar bland annat fram förslag till:

 • åtgärder för samhällsutveckling
 • ekonomiska planer
 • gemensam personalpolitik
 • marknadsförings- och informationsinsatser.

Kommunen har en centraliserad ekonomi-, personal- och kanslifunktion för samtliga nämnder och förvaltningar. Denna är placerad under kommunstyrelsen.

Inom förvaltningen hanteras också kommunens engagemang i näringslivs-, kultur-, fritids- och turismfrågor samt den externa och interna webbplatsen. Kommunstyrelsens förvaltning har som ett huvudsakligt mål att driva på förverkligandet av Vision 2025.

Verksamhetsområden/avdelningar

 • ekonomi
 • personal
 • kultur, fritid och bibliotek
 • kommunikation
 • näringsliv
 • turism
 • planering och utredning
 • kansli

Ansvarig nämnd

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: