Biltvätt privatpersoner

När du tvättar bilen – tänk på miljön! Tvätta inte din bil på en asfalterad eller stenlagd yta. Smutsigt tvättvatten rinner då rakt ner i dag- och spillvattenbrunnar och vidare ut i våra vattendrag.

En bil samlar på sig damm från stadsluft och vägar vilket innehåller många olika föroreningar och tungmetaller som följer med tvättvattnet när du sedan rengör bilen.

Det allra bästa är att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt. Det näst bästa är att tvätta bilen i en Gör-det-själv-hall eftersom avloppet där är kopplat till en slam- och oljeavskiljare som hindrar föroreningarna från att komma ut i naturen.

Föroreningarna får inte heller hamna i avloppsledningsnätet eftersom reningsverkens funktion då kan försämras.

I sista hand kan du skölja av bilen på en gräsmatta eftersom den fångar upp spillvattnet. En grusplan kan också vara godtagbar.

Tänk på att bara använda miljöanpassade rengörings- och bilvårdsmedel.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: