Explosiva varor

Nästan all hantering av explosiva varor kräver att du har tillstånd. Olika myndigheter ansvarar för olika tillstånd.

Kommunen prövar tillstånd för att :

  • använda explosiva varor
  • förvara explosiva varor
  • bedriva handel med och överlåta explosiva varor
  • överföra explosiva varor inom Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) prövar tillstånd för att:

  • tillverka, bearbeta, förstöra och återvinna explosiva varor
  • importera explosiva varor
  • exportera explosiva varor
  • viss hantering inom försvaret av explosiva varor

Sök tillstånd och få mer information

Dessa frågor hanteras för Kungsörs kommuns räkning hos Räddningstjänsten Mälardalen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här