Biblioteksplan

Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen.

Biblioteksplanen är en utvecklingsplan på både kort och lång sikt och ska visa på en hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverksamhet.

Planen är ett politiskt förankrat styrdokument för de berörda förvaltningarna. Planen är också ett praktiskt arbetsredskap för bibliotekets medarbetare i arbetet med att fullfölja uppsatta mål.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här