Biblioteksplan

Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. ”Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.” (Bibliotekslagen § 7).

Biblioteksplan Kungsörs kommun 2019-2021 ska ersätta Biblioteksplan 2016-2018. Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort och lång sikt och visa på en hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverksamhet.

Planen ska vara ett politiskt förankrat styrdokument för de berörda förvaltningarna. Den ska belysa bibliotekets roll i samhället liksom samverkan och ansvarsfördelning mellan olika förvaltningars biblioteksverksamheter. Planen ska också vara ett praktiskt arbetsredskap för bibliotekets medarbetare i arbetet med att fullfölja uppsatta mål.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 december 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: