Biblioteksplan

Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen.

Biblioteksplanen är en utvecklingsplan på både kort och lång sikt och ska visa på en hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverksamhet.

Planen är ett politiskt förankrat styrdokument för de berörda förvaltningarna. Planen är också ett praktiskt arbetsredskap för bibliotekets medarbetare i arbetet med att fullfölja uppsatta mål.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: