Avlopp

Alla fastighetsägare behöver ta hand om sitt avlopp på ett eller annat vis.
Många är anslutna till det kommunala avloppsnätet och då ser kommunen till att vattnet renas i flera steg enligt gällande regler och lagar innan det släpps ut
i Mälaren.

Enskilt avlopp

För dig som har enskilt avlopp kan Västra Mälardalens Myndighetsförbund svara på frågor. Mer information får du under rubriken Enskilt avlopp.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: