Tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2023 började lagen om tobaksfria nikotinprodukter gälla i Sverige. Lagen ställer krav på verksamhetsutövare som säljer tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär även att verksamheter som vill sälja dessa produkter behöver anmäla detta till kommunen innan försäljningen startar.

Anmälan

För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla detta till miljö-och hälsoskyddsenheten. Om försäljningen sker på distans, exempelvis e-handel, eller över landsgränsen måste det även anmälas till Folkhälsomyndigheten.

Egenkontrollprogram

Till anmälan ska det bifogas ett egenkontrollprogram. Syftet med egenkontrollprogrammet är att underlätta för dig som verksamhetsutövare att följa lagen samt visa att det finns rutiner för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Åldersgräns

Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till personer som är över 18 år. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att lagen följs, även om det är personalen som inte följer lagen.

Avgift

Enligt lag får Västra Mälardalens Myndighetsförbund ta ut en tillsynsavgift för tobaksfria nikotinprodukter. Om samma verksamhet är avgiftsskyldig till förbundet för kontroll av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel och/eller folköl tas hel avgift ut enligt en av taxorna. Avgiften enligt de övriga taxorna sätts då ned till hälften.

Blanketter

Anmälningsblankett finns att hämta i kommunens blankettdatabas.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: