Paletten - ny förskola i centrala Kungsör

Under hösten 2022 kommer en ny förskola stå klar vid Kinnekulle i centrala Kungsör. Förskolan innebär inte en ökning av förskoleplatser, men däremot en kvalitetshöjning av verksamheten med bättre miljö för barnen.

I centrala Kungsör står nu den moderna enplansförskolan klar; platsbyggd i vinkel, med träfasad, djupa fönsternischer och markerade ingångar i gult, rött och blått. Det går inte att ta miste att utemiljön är en viktig del i förskolans verksamhet - Paletten har en stor och inspirerande förskolegård, anpassad för barnens behov med bra miljö och lekutrymmen.

Platsbyggd förskola och elevdemokrati

Den nya förskolan blir platsbyggd, vilket ger kommunen förutsättning att påverka hela processen. Förskolan anpassas för barnens behov med bra miljö och lekutrymmen. Placeringen blir strax söder om fotbollsplanerna och ishallen i centrala Kungsör. KKTAB gör grundarbetet till förskolan i egen regi, med vägar och markeringar. Under våren 2021 påbörjade entreprenören byggnationen av förskolan och planen är att den ska stå klar maj 2022. Därefter ska utemiljö, lekytor och vägar anordnas. Färdigställande av hela projektet beräknas till hösten 2022.

Att göra barnen delaktiga i processen med den nya förskolan är viktigt. Elever har också blivit inbjudna och fått komma med förslag på vad som behövs för att göra förskolans gård rolig, spännande och trygg.

Forskningsstudie om nybyggnation av förskolor

Kungsörs kommun är en av tre kommuner i Sverige som är med i en forskningsstudie angående nybyggnation av förskolor, anordnat av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Högskolan i Gävle. Projektet tittar närmare på hur nya förskolor skapas på bästa sätt, för att få funktionella lokaler som passar förskolans uppdrag och vardag. Studien följer hela processen, från kommunens beställning av förskolebyggnad, till flytt av verksamhet och hur det fungerar i de nya lokalerna. Det blir bland annat studiebesök med intervjuer, både före och efter flytt, för att se hur arbetet möter Skolverkets riktlinjer.

– Via studien kommer vi få hjälp med olika frågor, vända och vrida på saker. Både medarbetare och barn från förskolan kommer vara delaktiga och tycka till om sin miljö, berättar verksamhetschef Gun Åslund.

Gott betyg

Kungsörs förskolor har under flera års tid fått mycket bra resultat i utvärderingar från vårdnadshavare. Verksamhetschef Gun Åslund framhåller personalen som en nyckelfaktor:
– Våra medarbetare är uppskattade och de arbetar dagligen med att utveckla förskolan för att ge barnen goda förutsättningar att samspela, lära och utvecklas. Även medarbetarenkäter ger oss en bekräftelse på att goda relationer, trygghet och arbetsglädje är viktiga grundpelare i förskolan.

Bättre förskolemiljö och utrymme

Den nya förskolan kommer ha plats för cirka 108 barn. Det innebär inte fler förskoleplatser i Kungsör, eftersom förskolorna Västergårdarna och Kungsladugården ersätts. Däremot innebär det en kvalitetshöjning med en nybyggd och modern förskola anpassad för verksamheten.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: