Buller

Definitionen av buller är inte högt ljud, utan oönskat ljud. Olika människor kan störas av olika typer av ljud och dessa störningar kan orsaka stress, sömnsvårigheter och andra problem. Höga ljudnivåer kan dessutom skada din hörsel, till exempel vid besök på konserter eller diskotek.

I dagens samhälle är det aldrig riktigt tyst. Fläktar och ventilation låter, våra elektroniska apparater hörs, musik kan spelas överallt, trafiken brusar och så vidare. Vissa ljud kan, utan att vara särskilt höga, bli mycket störande. Exempelvis kanske man hör ventilationen hela natten. Folkhälsomyndigheten har angett riktvärden för när ljud inne i bostaden ska anses kunna orsaka olägenhet.

När det gäller musik och andra ljud där man kan urskilja olika toner är riktvärdena lägre än för mer otydligt brusande eftersom det lätt uppfattas som mer störande. Bakgrundsljudet i en lägenhet, från till exempel ventilation, ska inte överstiga 30 decibel. Buller inomhus som kommer från enstaka höga ljud ska inte överstiga 45 decibel. Ett rum med en ljudnivå på 20 decibel bedöms som mycket tyst, 25-30 decibel är ungefär jämförbart med en viskning.

Riktvärdena gäller för rum som används som sovrum eller för daglig samvaro. De gäller alltså inte i alla delar av ett hem. Det är idag svårt att alltid hålla dessa ljudnivåer dagtid, varför det är extra viktigt att alla respekterar de regler som gäller om att vara tyst efter ett visst klockslag. Man brukar anse att det ska vara tystare på kvällstid än dagtid och ännu tystare nattetid.

Det är i allmänhet den som ger upphov till bullret som ska rätta sig, om bullret orsakar en olägenhet. Det kan dock vara så att en bostad är för dåligt ljudisolerad. I sådana fall hamnar ansvaret för åtgärder hos fastighetsägaren.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 februari 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: