Buller

Definitionen av buller är inte högt ljud, utan oönskat ljud. Olika människor kan störas av olika typer av ljud och dessa störningar kan orsaka stress, sömnsvårigheter och andra problem. Höga ljudnivåer kan dessutom skada din hörsel, till exempel vid besök på konserter eller diskotek.

I dagens samhälle är det aldrig riktigt tyst. Fläktar och ventilation låter, våra elektroniska apparater hörs, musik kan spelas överallt, trafiken brusar och så vidare. Vissa ljud kan, utan att vara särskilt höga, bli mycket störande. Exempelvis kanske man hör ventilationen hela natten. Folkhälsomyndigheten har angett riktvärden för när ljud inne i bostaden ska anses kunna orsaka olägenhet. Om bullret orsakar en olägenhet är det i allmänhet den som ger upphov till bullret som ska vidta åtgärder.

När det gäller musik och andra ljud där man kan urskilja olika toner är riktvärdena lägre än för mer otydligt brusande eftersom tonerna kan uppfattas som mer störande. Bakgrundsljudet i en lägenhet ska inte överstiga 30 decibel. Buller inomhus som kommer från enstaka höga ljud ska inte överstiga 45 decibel. Ett rum med en ljudnivå på 20 decibel bedöms som mycket tyst, 25-30 decibel är ungefär jämförbart med en viskning.

Riktvärdena gäller för rum som används som sovrum eller för daglig samvaro. De gäller alltså inte i alla delar av ett hem. Det är idag svårt att alltid hålla dessa ljudnivåer dagtid, varför det är extra viktigt att alla respekterar de regler som gäller om att vara tyst efter ett visst klockslag. Man brukar anse att det ska vara tystare på kvällstid än dagtid och ännu tystare nattetid.

Vad är ljud?

Ljud uppstår av mycket små variationer av tryck i luften. Tryckvariationerna kan exempelvis skapas av en vibrerande yta, såsom ett högtalarmembran, en pulserande luftström, ett avgasrör eller en snabb förbränning i en explosion. Hur vi uppfattar ljud beror på ljudets ljudstyrka (decibel), antal tryckvågor per sekund (kallas frekvens och mäts i Hertz), avståndet mellan tryckvågorna (våglängd) och tryckskillnaden (amplitud). Hur snabbt ljudet hörs beror på vad ljudet sprids igenom. Exempelvis går det fortare i ett tätt medium som en järnvägsräls eller i vatten, jämfört om ljudet färdas genom luften. Skillnaden på upplevelsen mellan decibel och frekvens kan jämföras med konserter där musiken hörs med dess höga decibel och basgången känns med dess låga frekvens.

En nyfödd människans hörområde sträcker sig från cirka 20 Hertz till 20 000 Hertz. Med åldern minskas förmågan naturligt att höra de höga tonerna, ungefär som att kunna se skarpt på kort avstånd. Intervallet 20 Hertz till 200 Hertz kallas lågfrekvent ljud medan högfrekvent ljud är inom 2000-20 000 Hertz. Över 20 000 Hertz kallas ultraljud och under 20 Hertz kallas infraljud som vi främst uppfattar som vibrationer och skakningar. Viktigt att veta är att decibel (dB) är en logaritmisk skala där en minskning med 3 decibel motsvarar en halvering av ljudstyrkan. En vanlig samtalston motsvarar ca 50 till 60 decibel.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här