Tjänstgörings- och arbetsgivarintyg

Här kan du som arbetar eller har arbetat i Kungsörs kommun beställa intyg.

Olika intyg

Ett arbetsgivarintyg är ett intyg där arbetsgivaren skriver när du haft din eller dina anställningar inom kommunen och vilka befattningar du haft. Arbetsgivarintyget behövs för att bedöma rätten till ersättning hos a-kassa.

Tjänstgöringsintyg är ett intyg som arbetsgivaren skriver och som bekräftar att du varit anställd och under vilken tidsperiod du haft anställning. I intyget står också vilka arbetsuppgifter du haft. Något omdöme om hur du skött dina arbetsuppgifter står inte i ett tjänstgöringsintyg.

Har du haft en anställning som varat längre än sex månader kan du begära ett tjänstgöringsbetyg, som förutom de uppgifter som tjänstgöringsintyget innehåller även innefattar ett omdöme hur du skött dina arbetsuppgifter. Vill du ha ett tjänstgöringsbetyg kontaktar du den chef du hade när du var anställd.

Du som söker förskollärare- eller lärarlegitimation

  • Gäller det din nuvarande anställning beställs legitimationen direkt på Skolverkets webbplats. Detta görs av respektive chef.
  • Om intyget gäller en tidigare anställning beställer du ett tjänstgöringsintyg via löneavdelningens webbformulär. Ange att intyget gäller lärarlegitimation under övriga upplysningar.

Intygsbeställningarna behandlas i den ordning de kommer in.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: