Parkering

Exempelbild från MediaflowPro

All parkering inom kommunen är gratis

Kungsörs kommun har inga allmänna lokala parkeringsföreskrifter angående parkering utan tillämpar huvudregeln 24 timmar - ett dygn - på de flesta parkeringsplatser och gator. Större parkerings­platser finns bland annat på Stortorget och vid järnvägsstationen.

Det finns två huvudprinciper som parkeringsreglerna är uppbyggda på:

  • du får inte stanna eller parkera så att fara uppstår
  • du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.

Tips för att undvika onödiga böter på allmän plats avsedd för trafik.

Mark- och gatuavdelningen vill gärna uppmärksamma dig som trafikant på några vanliga misstag som många gör i samband med parkering av bilar. Dessa förseelser kan leda till onödiga böter.

  • Du får parkera högst 24 timmar i följd.
  • Parkering får endast ske på höger sida i färdriktningen på en gata eller väg.
  • Du får aldrig parkera på en huvudled.
  • Du får heller inte stanna eller parkera närmare än 10 meter från en vägkorsning eller framför ett övergångsställe. Det gäller också i en så kallad T-korsning.
  • Det är inte tillåtet att stanna eller parkera (med något hjul) i ett cykelfält, på en gångbana eller på en cykelbana.

Mer information

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: