Torghandel

På Stortorget utanför kommunhuset i Kungsör finns det möjlighet att bedriva torghandel (allmän försäljningsplats). Du kan boka antingen en fast plats för en längre period eller en tillfällig plats.

Fast plats

  • Fasta saluplatser bokas minst 6 månader och högst 1 år.
  • En fast plats kostar 1600 kr/år.
  • El-kostnad för en fast plats är från 800 kr/år.

Tillfällig plats

  • Tillfälliga saluplatser bokas viss dag.
  • En tillfällig plats kostar 100 kr/dag.
  • El-kostnaden för en tillfällig plats är 100 kr/dag.

För frågor och bokning av torgplats

Vill du boka en tillfällig eller fast torgplats eller undrar över något kan du skicka e-post till info@kungsor.se.

Regler vid försäljning

Försäljning får ske mellan kl 08.00 och kl 18.00.

Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de
allmänna försäljningsplatserna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: