Lättläst om förvaltningar, bolag och förbund

Varje nämnd har en förvaltning, ett kontor
som gör det arbete som nämnden bestämmer.

Personalen som arbetar på en förvaltning
kallas tjänstemän.
Tjänstemän är anställda av kommunen.
Tjänstemän är inte politiker.

Förvaltningarna i Kungsör är

 1. Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvar för
  till exempel skola och barnomsorg.
 2. Kommunstyrelsens förvaltning har ansvar för
  att till exempel hjälpa de andra förvaltningarna
  med frågor om ekonomi eller information.
  Kommunstyrelsens förvaltning har också ansvar för
  till exempel biblioteket och badhuset.
 3. Socialförvaltningen har ansvar för
  till exempel äldreomsorg och socialbidrag.

Ibland finns det bolag och förbund
i stället för förvaltning

I Kungsör finns ingen teknisk förvaltning.
I stället finns det två bolag som har ansvar för
till exempel gator, parker, vatten och avlopp.
De bolagen heter Kungsörs KommunTeknik AB
och Kungsörs vatten AB.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
har ansvar för till exempel bygglov och
att kontrollera företag i kommunen så de följer lagarna
om att ha rent i sina lokaler.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: