Starta förening

Exempelbild från MediaflowPro

Föreningen ska

  • ha valt styrelse
  • ha antagit stadgar (kan beskrivas som föreningens regler)
  • ha medlemsmatrikel

Plusgiro ansöker ni om hos Posten och eventuellt organisationsnummer ansöks hos Skatteverket. När detta finns skickas en registreringsansökan till kultur- och fritidschefen för godkännande och registrering, se kontaktrutan.

Nybildningsbidrag hjälper nybildade föreningar att  att komma igång med sin verksamhet 

Detta bidrag är till för att starta en förening och där föreningen kan få upp till  1000 kronor för att komma igång med verksamheten. Ansökan ska lämnas in av en interimsstyrelse (tillfällig styrelse) bifogat med protokollsutdrag. Nybildningsbidraget lämnas in löpande under året.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: