Kommunfullmäktiges mål

I kommunen styr våra politiker med resultat. Det handlar i grunden om att ställa upp mål som beskriver vad vi vill åstadkomma för medborgarna och brukarna och att få vår organisation att sträva mot att uppnå dessa mål.

Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2021

  • Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.
  • Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka och vara högre än genomsnittet för jämförbara kommuner 2021.
  • Kommunen ska i samverkan med arbetsförmedlingen och nä­ringslivet arbeta för att minska arbetslösheten och vara lägre än genomsnittet för jämförbara kommuner år 2025 Utgångsläge: Arbetslöshet december 2018, 10,4 %,
    Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 %
    Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 %
  • Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökom­mun. Vi ska vara bland de 90 bästa 2025. Utgångsläge är 119 år 2020.
  • Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäk­ter och statsbidrag varje år med undantag för 2021 på 0,5 procent på grund av synnerliga skäl.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här