Kommunfullmäktiges mål

I kommunen styr våra politiker och de beskriver, via målen, vad som uppnås och vad kommunen vill åstadkomma för medborgarna, brukarna och kunderna. För perioden 2022-2025 har kommunfullmäktige antagit fem lågsiktiga mål, vilka tar avstamp i de golabala målen för hållbar utveckling - Agenda 2030 och Västmandlands regionala utvecklingsstrategi (RUS).

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2022-2025 är:

  • Hållbara städer och samhällen
  • God utbildning för alla
  • God hälsa och välbefinnande
  • Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Hållbar konsumtion och produktion

I mål och budget 2024 Pdf, 726 kB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om målen

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: