Kommunfullmäktiges mål

I kommunen styr våra politiker med resultat. Det handlar i grunden om att ställa upp mål som beskriver vad vi vill åstadkomma för medborgarna och brukarna och att få vår organisation att sträva mot att uppnå dessa mål.

Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2020

  • Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.
  • Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 %
  • Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och nä­ringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med en procentenhet årligen. Utgångsläge: Arbetslöshet december 2018, 10,4 %,
    Arbetslöshetsmål december 2020, 8,3 %
    Arbetslöshetsmål december 2019, 9,3 %
  • Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökom­mun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är 138 år 2019.
  • Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäk­ter och statsbidrag varje år.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: