Vanliga frågor om vatten

Har vi ett hårt eller mjukt vatten i Kungsör?
Vi har ett medelmjukt vatten (4,5-5,5°dH).

Vilket pH har Kungsörs dricksvatten?
Kungsörs dricksvatten justeras till ett pH på 8,0-8,3.

Vilken alkalinitet är det på Kungsörs dricksvatten?
Alkaliniteten är cirka 100. Halt över 60 minskar risken för korrosionsangrepp i distributionsanläggningen.

Vi får missfärgningar/beläggningar på porslinet, vad beror detta på?
Det vanligaste felet är att de nya maskinerna diskar med extra hög temperatur (80-90°C), vilket innebär att all alkalinitet fäller ut som kalk. Detta problem avhjälps oftast med att sköljmedel nyttjas, se respektive maskins instruktion.

Vi har fått missfärgat vatten, vad beror det på?
Missfärgat vatten i kranarna kan ibland uppkomma vid ledningsbrott och reparationer. Normalt informeras de boende om problemet och personal spolar sedan rent nätet. Du kan ofta själv komma tillrätta med problemet genom att spola i kranarna en kort stund.

160 liter per dygn
I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 160 liter vatten per person. Varje dygn. Ett villahushåll konsumerar strax över 400 liter vatten per dygn.    

Cirkeldiagram över vattenförbrukning per dygn

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: