Ledamöter i kommunstyrelsen

Här kan du se vilka ledamöter och ersättare som sitter i kommunstyrelsen. För att det ska vara lätt att komma i kontakt med politikerna finns också en länk till respektive politikers e-postadress. 

Kommunstyrelsens ordföranden och oppositionsråd

Ordförande: Mikael Peterson (S) mikael.peterson@kungsor.se Tel: 073-662 93 35
1:e vice ordförande: Madelene Fager (C) madelene.fager@kungsor.se Tel: 073-662 03 19
2:e vice ordförande tillika oppositionsråd: Stellan Lund (M), stellan.lund@kungsor.se Tel: 073-361 01 03

Ledamöter

 1. Mikael Peterson (S), mikael.peterson@kungsor.se
 2. Linda Söder Jonsson (S), linda.soder-jonsson@kungsor.se
 3. Angelica Stigenberg (S), angelica.stigenberg@kungsor.se
 4. Marie Norin Junttila (S), marie.norin-junttila@kungsor.se
 5. Madelene Fager (C), madelene.fager@kungsor.se
 6. Christer Henriksson (V), christer.henriksson@kungsor.se
 7. Stellan Lund (M), stellan.lund@kungsor.se
 8. Bo Granudd (M), bo.granudd@kungsor.se
 9. Roland Jansson (SD), roland.jansson@kungsor.se
 10. Anders Frödin (SD), anders.frodin2@kungsor.se
 11. Claes Wolinder (L), claes.wolinder@kungsor.se

Ersättare

 1. Marita Pettersson (S), marita.pettersson@kungsor.se
 2. Amir Hebib (S), amir.hebib@kungsor.se
 3. Pelle Strengbom (S), pelle.strengbom@kungsor.se
 4. AnneMarie Andersson (C), annemarie.andersson@kungsor.se
 5. Sofia Granerfeldt (C), sofia.granerfeldt@kungsor.se
 6. Rebecca Nilsson-Wallin (V), rebecca.nilssonwallin2@kungsor.se
 7. Hans Carlsson (M), hans.carlsson@kungsor.se
 8. Yrjö Björkqvist (M), yrjo.bjorkqvist@kungsor.se
 9. Anita Roots (SD), anita.roots@kungsor.se
 10. Björn Eriksson (SD), bjorn.eriksson@kungsor.se
 11. Anette Åbrink Jagerholm (KD), anette.jagerholmabrink@kungsor.se


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: