Feriearbete för gymnasiestuderande ungdomar

Kommunen anordnar varje sommar feriearbetsplatser för gymnasiestuderande ungdomar som bor och är folkbokförda i Kungsörs kommun.

Bild_ferie_spejare

Syftet med feriearbete

  • Att ge dig möjlighet till arbetslivserfarenhet, kontakter och referenser på arbetsmarknaden
  • Att öka möjligheterna för framtida rekryteringar inom kommunen

Vad innebär ett feriearbete?

  • 3 veckors sommarjobb inom kommunen
  • Upp till 7 timmar arbete per dag + 30 minuter rast

Vem kan få ett feriearbete?

  • Du är född 2007 och är folkbokförd i Kungsörs kommun
  • Du ansöker före den 31 mars 2024
  • Du deltar i ett informationsmöte för feriearbetande ungdomar som arrangeras under maj månad 2024

Perioder för feriearbete 2024

  • Period 1: Vecka 24-26
  • Period 2: Vecka 27-29
  • Period 3: Vecka 30-32

Du ersätter ingen annan personal och du får handledning för de uppgifter du ska utföra.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: