Särskild utbildning Lärvux

Du som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada kan läsa komvux som särskild utbildning.

Utbildningen kan göra det lättare för dig att hitta ett arbete, vara med i samhället och utvecklas som person. Du kan söka kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Studierna berättigar inte till studiestöd eller studielån. Ofta ingår studierna som en del i den dagliga verksamheten.

Vi samarbetar med Arboga och Köpings kommun när det gäller särskild utbildning för vuxna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: