Studieekonomi

Här kan du läsa mer om studiebidrag och stöd för resor eller boende.

Ekonomi

Du som går i gymnasieskolan kan få studiehjälp från och med kvartalet efter att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Du behöver inte ansöka om bidraget utan det betalas ut till dig direkt av Centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare.

Från och med höstterminen det år du fyller 20 år kan du i stället söka studiemedel från CSN

Du som är utländsk medborgare kan få bidrag och lån från CSN för att studera.

Stöd till dagliga resor - skolkort för buss och tåg

Om du är folkbokförd i Kungsörs kommun och studerar på gymnasieskola inom Västmanlands län ansöker du om ett VL-kort hos Västmanlands lokaltrafik. Med VL-kortet kan du åka både buss och tåg beroende på vilket som passar dig bäst.

Stöd för resor och boende vid studier utanför Västmanlands län

Om du är folkbokförd i Kungsörs kommun och studerar på gymnasieskola utanför Västmanlands län har du möjlighet att ansöka om ett resebidrag hos hemkommunen.

Studerar du på en gymnasieskola i Eskilstuna kan du välja mellan resebidrag eller skolkort (gäller endast buss).

Hemkommunen ansvarar för elever under 20 år som behöver boende på grund av lång resväg eller av andra orsaker. Hemkommunens ansvar gäller studier i kommunala skolor och för elever mottagna som 1:a-handselev.

Går du i en fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ansöker du om stöd hos CSN. Om du är antagen på "frisök" till lediga platser har du inte rätt till stöd för boende. Du kan heller inte få stöd för boende om du har beviljats busskort eller resebidrag.

Ansökan om resebidrag eller inackorderingsbidrag för hela läsåret, alternativt höstterminen, ska göras senast den 31 augusti. Ansökan för vårterminen ska göras senast den 10 januari.

Utbetalning

Bidraget från kommunen betalas ut nio gånger under ett läsår, fyra gånger under hösten och fem gånger under våren. Utbetalning görs den sista bankdagen i månaden. Första utbetalningdag är den 30 september och sista utbetalningen sker i maj.

Bidraget betalas ut till samma vårdnadshavare som CSN:s studiebidrag. Har du inte tidigare mottagit ersättning behöver du som vårdnadshavare registrera bankkontonummer på Swedbanks kontoregister (oavsett vilken bank du har).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: