Aktiviteter och annat stöd

Bild på männskor som sitter ute och umgås

Kungsörs kommun erbjuder ett antal insatser och aktiviteter som ska underlätta för dig och möjliggöra ett aktivt och innehållsrikt liv med stöd och resurser som demensteam,  bostadsanpassning, kommunfixare, anhörigstöd, anhörigcentrum och boendestöd mm.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: