Projekt och återkommande aktiviteter

Det pågår ett flertal projekt för att utveckla verksamheten på skolan. På sidorna under den här rubriken kan du ta del av de projekten.

På den här delen av Björskogsskolans hörn i webbatmosfären finns också information om olika återkommande aktiviteter - lite om de traditioner vi har på skolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: