Borgerlig begravning

En borgerlig begravning är en ceremoni utan religiös anknytning som kan utformas helt fritt. Det finns inga regler och krav på vad den ska innehålla. Ceremonin får därför en personlig prägel och kan vara såväl ateistisk, helt neutral som ha religiösa inslag. Innehållet och utformningen kan bestämmas av anhöriga eller efter den avlidnes egna önskemål.

En gul ros.

Om dödsboet saknar tillgångar kan ekonomiskt bistånd ges till begravning. Biståndet söks hos kommunens socialtjänst.

Vem kan begravas borgerligt?

Vem som helst kan begravas borgerligt. Det vanligaste är att den avlidne själv har önskat en borgerlig begravning eller gått ur Svenska Kyrkan.

Var hålls en borgerlig begravning?

En borgerlig begravning kan hållas nästan var som helst, såväl inomhus som utomhus. Det finns inga formella krav på lokalen oh dess utformning. Begravningsceremonin kan hållas hemma hos den avlidne eller i dennes trädgård, i en samlingslokal, på stranden eller vid graven. Det vanligaste är ändå att hålla akten i ett kapell utan religiösa symboler.

Vem leder begravningen?

Vem som helst kan leda en borgerlig begravning. Dt kan vara någon nära anhörig eller vän till den avlidne som leder ceremonin. Personens främsta uppgift är att se till att det uppgjorda programmet följs, men den är också huvudtalare. Om du behöver hjälp med att leda ceremonin erbjuder kommunen begravningsförrättare. Kungsörs kommun har två begravningsförrättare se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Hur ser en borgerlig begravning ut?

Den kan se mycket olika ut. Många väljer ändå att följa en likartad ordning som kyrkan. Minnestalet kan vara ett eller flera. Det kan vara som en levnadsbeskrivning, tankar om döden eller tröstande ord till de anhöriga. Akten brukar också innehålla musik, levande eller inspelad, dikter och verser en tyst minut, avsked och musik i samband med utgång. Musiken kan vara allt från psalmer, orgelmusik, klassiska stycken till popmusik och schlager.

Var placeras till slut askan eller kistan?

Någon borgerlig gravplats finns inte utan den avlidne begravs på kyrkogården, även om han eller hon inte var medlem i Svenska kyrkan. Alla i Sverige betalar en begravningsavgift via skatten som ger dem rätt till en gravplats och gravsättning.

Begravningsombud

Begravningsombud är en person som Länsstyrelsen har utsett för att se till att personer som inte tillhör Svenska kyrkan kan få hjälp med frågor som till exempel handlar om begravningsavgift eller förändring av begravningsplatser. Den personen har också till uppgift att ha uppsikt över hur församlingarna tar hand om intressen hos personer som inte tillhör Svenska kyrkan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: