Service och tjänster

På biblioteket kan du förutom låna böcker använda våra datorer där du kan göra utskrifter och använda internet. Du kan också använda vårt trådlösa nätverk. Hos oss finns ett studierum där du kan sitta och studera i lugn och ro.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: