Familjehem och kontaktfamiljer

Du som är vuxen och har en stabil livssituation kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn, antingen som familjehem eller kontaktfamilj.

Om verksamheten

Det finns föräldrar som inte på egen hand kan ge sina barn tillräckligt med stöd. Det kan bero på att barnet eller ungdomen behöver extra mycket stöd eller att föräldrarna av någon anledning inte kan ge barnet en trygg hemmiljö. Familjehemsvården är en viktig del av samhällets stöd till utsatta barn. Du kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett barn, antingen som familjehem eller kontaktfamilj.

Familjehem

Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ. Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar i sitt hem för att ge dem trygghet och gemenskap. Beroende på situationen kan det vara för en kortare eller längre tid.

Kontaktfamilj/stödfamilj

En kontaktfamilj fungerar som ett komplement till barnets egen familj. Barnet bor fortfarande kvar hemma, men får extra stöd av sin kontaktfamilj. Hos en kontaktfamilj bor barnet eller ungdomen vanligen en helg per månad under en bestämd tid. För många barn och ungdomar är det mycket värdefullt att regelbundet få vara hos en annan familj.

Familj som promenerar

Vem kan bli familjehem eller kontaktfamilj

Att göra en insats och hjälpa ett utsatt barn till en bättre tillvaro är en viktig uppgift. Du behöver ha en stabil livssituation, ett socialt engagemang och att det i ditt liv finns tid, ork och utrymme för ytterligare en person och hans eller hennes nätverk. Du behöver vara minst 18 år och får inte finnas i belastningsregistret. När det gäller familjehem välkomnar vi alla möjliga olika familjekonstellationer. Det spelar ingen roll om ni bor i lägenhet, i villa, i stan eller på landet.

Att vara familjehem eller kontaktfamilj är ett uppdrag. Som uppdragstagare får du ersättning i form av arvode och omkostnad kring barnets utgifter utifrån SKR:s rekommendationer (Sveriges Kommuner och Regioner). I ditt uppdrag samverkar du med socialtjänsten och barnets eller ungdomens biologiska familj. Du blir en viktig del i barnets eller ungdomens liv.

Är du intresserad eller har du frågor? Ta kontakt med familjehemssekreterarna.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: