Lättläst om stöd vid funktionsnedsättning

Bild på pojke i rullstol

Om du har en funktionsnedsättning
kan du få hjälp av kommunen.

Det finns en lag (LSS) som säger att en del människor med funktionsnedsättning
har rätt att få extra hjälp för att leva bra liv.

Lagen LSS har bestämmelser om hjälp
till dessa personer:

 • Personer med utvecklingsstörning
  och personer med autism.
 • Personer som råkat ut för en olycka
  eller fått en sjukdom
  som skadat deras hjärna svårt.
 • Personer som har andra funktionsnedsättningar,
  som är stora och ger många svårigheter i livet.

 

Biståndshandläggarna kan berätta mer
om vilken hjälp du kan få.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: