Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll av förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Det finns en gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar. De olika kommunerna representeras i nämnden av förtroendevalda politiker.

Till överförmyndarorganisationen hör överförmyndarkansliet, som är utförare och hjälper nämnden med sakkunskap.

Utsedd ledamot från Kungsör
Margareta Johansson (S)

Utsedd ersättare från Kungsör
Marita Pettersson (S)

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056