Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn och kontroll av förmyndares, förvaltares och gode mäns uppdrag enligt föräldrabalken. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer, som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Det finns en gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar. De olika kommunerna representeras i nämnden av förtroendevalda politiker.

Till överförmyndarorganisationen hör överförmyndarkansliet, som är utförare och hjälper nämnden med sakkunskap.

Utsedd ledamot från Kungsör
Gunilla A Aurusell (S)

Utsedd ersättare från Kungsör
Gunilla Lindström (S)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: