Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträde inleds med allmänhetens frågestund. Finns det inga frågor börjar sammanträdet direkt. Fråge­stunden begränsas till 30 minuter.

Femton minuter före sammanträdet kan du föranmäla frågor till presidiet genom att fylla i ett enkelt formulär, där du talar om frågan och vem du ställer den till.

Allmänhetens frågor till fullmäktiges politiker ska gälla ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings hand­läggning. De får inte gälla ämnen som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Har du frågor om allmänhetens frågestund, är du välkommen att kontakta kanslichefen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: