Lättläst om vad en kommun gör

Kommunerna ska se till
att det finns förskolor och skolor.
Kommunerna ska ordna
så att äldre personer
och personer med funktionsnedsättning
har det bra.

Kommunen ska också ordna
så att det finns gator,
avlopp, rent vatten att dricka
och att soporna blir hämtade.

Räddningstjänsten, biblioteket och badhuset
är också en del av kommunen.
Kommunen bestämmer även
hur personer som bor i kommunen
får bygga.

Alla som bor i kommunen
är med och betalar

För att sköta allt i kommunen behövs pengar.
Alla som bor och jobbar i kommunen
betalar pengar till kommunen.
Dessa pengar kallas skatt.

Kommunen får också
pengar från staten.

Kommunen berättar varje år
vad kommunen har gjort under året

På våren varje år
skriver kommunen en årsredovisning.
I årsredovisningen kan du läsa om
hur kommunen har använt pengarna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: